ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 3.1.2012

05.01.2012 10:09

ZÁPIS  ZE  SCHŮZE  VÝBORU  MO  ČRS  HORAŽĎOVICE  3.1.2012

Přítomni : Kácha, Černý, Balíček, Tesař, Hobl, Novák, Štěrba, Kratochvílová – výbor
                   Blažek – DK

Prezentační listina – viz. příloha

 

Program :    1. Zahájení
                      2. Pošta
                      3. Kontrola usnesení
                      4. Plán prací a oprav
                      5. Příprava  nových členů
                      6. Inventarizace
                      7. Diskuse
                      8. Usnesení
                      9. Závěr
 

1 . Zahájení : Schůzi zahájil jednatel  MO p. Novák

2. Pošta : 2011 – č. 44 – č. 52
                 2012 – č. 1 – č. 3
               P. Novák odeslal potvrzení od veterinářů o prodeji ryb.
               Schválená žádost o půjčku na rybník Neprachovy.
               Fa za vyúčtování zarybnění.
               Došla fa na zálohy el. Energie.

3. Kontrola usnesení: Trvá bod č. 2.
                                       Částečně také bod č. 7, a 8.
 

4. Plán prací a oprav: Kontrola vývěsní skříňky byla shledána celkem  v pořádku.

5. Příjem nových členů : Příprava nových členů proběhne dne 25. 2. 2012 ve 12.oo hod.,
                                           a to v restauraci NA RŮŽKU. Zajistí p. Tesař.
                                           Také zajistí i přípravu výroční členské schůze.
                                           Přítomni budou – p. Augustín, p. Tesař, p. Kácha,  p. Jedlička,
                                           a p. Senft.


6. Inventarizace: Byl stanoven nový datum INVENTARIZACE na 9.1.2012 v 15h, která se nekonala z důvodu
                               nepřítomnosti člena DK. Viz. usnesení.

7.Diskuse: ????????????????????,
   

8. Usnesení:  1. Výbor dojednal , že na  www.stránky MO ČRS  bude ze zápisu dáván pouze
                        program činnosti schůze výboru. 
                       2. Hospodář p. Augustín a předseda MO p. Kácha zajistí prodloužení smluv
                       na rybník Rábí.
                       3. Výbor schvaluje pro p. Nováka dobytí mobilu částkou ********,-Kč, která bude
                       odečtena  z  prosincových  odměn.
                       4.  Odkopání buňky na sádkách  a menší opravy –( ohnuté číslo třetí sádky)
                       provedou tamní baštýři. Zajistí hospodář p. Augustín.
                       5. Výbor se usnesl, že členům RS bude zaplacena  povolenka. Příspěvek na
                       fond  spol. hospodaření si zaplatí každá sám.
                       6. Výbor se usnesl, že členové DK mají povolenku zdarma.  Fond spol.
                       hospodaření si zaplatí sami.
                       7. Byl sjednán nový termín INVENTARIZACE, a to na pondělí  9. 1. 2012.
                        Sraz na sádkách MO v 15.oo hod.
                       Přítomni : P. Štěrba, p. Jedlička, p. Balíček, p. Kácha. DK – p. Blažek.
                       8.  Členská schůze byla stanovena  na  23.3.2012  a bude se konat v
                        KD Horažďovice a to od 18.oo hod.   Informace do vývěsní skříňky a pozvánky 
                       zajistí p. Štěrba.
                       9. Příprava plánu oprav a baštýřů se přesouvá na schůzi výboru v únoru.

9. Závěr: Schůzi zakončil jednatel MO p. Novák. 

                                                                               Zapsala : Anna Kratochvílová.