ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 29.11.2022

01.12.2022 20:51

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 29.11.2022


Přítomni: Muchna, Vavřička, Balíček, Kratochvílová, Šimice, Kalčík

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Výdej ryb na deputáty

5. Inventarizace
6. Hodnocení členů výboru, odměny baštýřů
7. Plán výdeje povolenek
8. Plán činnosti výboru MO na rok 2023
9. Usnesení
10. Závěr

1. Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Muchna.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno až na bod č.2.

3. Pošta: Došlý nový registrační list pro MO (změna předsedy).

4. Výdeje deputátů: Uskuteční se dne 22.12. 2022 u skladu MO, v čase od 10.00 do 11.00 hodin.

5. Inventarizace: Inventarizace proběhne hned po výdeji deputátů dne 22.12.2022 od 11.00 hodin. Zůčastní se: p. Polan, p. Muchna, p. Balíček, p. Vavřička, p. Senft,p. Kratochvílová.

6. Hodnocení členů výboru, odměny baštýřů : Návrh na ohodnocení členů výboru předložil předseda MO p. Muchna. Dále pak výbor předložil návrh na ohodnocení baštýřů.

7. Plán prodeje povolenek: Prodej povolenek byl navržen na soboty - 7.1. 2023,21.1. 2023, 4.2. 2023, 25.2. 2023. Vždy od 9.00 hodin do 12.00 hodin v Restauraci u Hlaváčků. Po posledním prodeji proběhne od 12.00 hodin školení nových členů MO.Zůčastní se : p. Kratochvílová, p. Balíček, p. Senft, p. Muchna.

8. Plán činnosti výboru : Plán činnosti výboru na rok 2023 předložil předseda MO p. Muchna ke schválení.

9. Usnesení:

1/ Výbor stanovil datum výdeje ryb na deputáty. Uskuteční se 22.12.2022 od 10.00 do 11.00 hodin u skladu MO. Zároveň po skončení proběhne od 11.00 hodin inventarizace. Zůčastní se - p. Polan, p. Muchna, p. Balíček, p. Vavřička, p. Senft, p. Kratochvílová.
2/Výbor schválil odměny baštýřům a členům výboru.
3/ Výbor odsouhlasil data prodeje povolenek na 7.1. 2023,21.1. 2023, 4.2.2023, 25.2. 2023. Vždy od 9.00 do 12.00 v Restauraci u Hlaváčků. Zůčastní se – p. Balíček, p. Kratochvílová, p. Muchna, p. Senft. Sraz zůčatněných v 8.30. Po posledním prodeji proběhne školení nových členů MO.
4/ Výbor schálil plán činnosti výboru na rok 2023.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Datum příští schůze výboru se upřesní přes SMS.

1.Závěr: Schůzi zakončil p. Muchna.

Zapsala Anna Kratochvílová.