ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 22.2.2019

07.03.2019 21:08

ZÁPIS Z MINOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 22.2.2019

 

 

Přítomni: Kácha, Balíček, Tesař, Senft, Kratochvílová

 

  1. Zahájení

  2. Projednání Členské schůze

  3. Přihlášky nových členů MO

  4. Jarní závody a Zlatá udice

  5. Usnesení

  6. Závěr

 

 

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil p. Kácha

2. Projednání Členské schůze: P. Kácha podal návr na Mandátovou komisi-
-P. Tesař, p. Kalčík, p. Kratochvílová, a Návrhovou komisi – p. Polan, p. Vavřička, p. Štěrba
3.Přihlášky nových členů MO:
P. Kotlík Pavel, Štěchovice č.p. 44, p. Bláha Pavel ,Rabí č.p. 149, p. Koutecký Jan, Žichoviceč.p 34
4. Jarní závody a Zlatá udice: Byl navrhnut termín 11.5.2019.Na závody a Zlatou udici budou zakoupeny ceny v hodnotě 10000,- Kč – 13000,- Kč.
5. Usnesení: 1/Výbor odsouhlasil navržené členy Mandátové a Návrhové komise.
Mandátová komise – Tesař, Kalčík, Kratochvílová
Návrhová komise – Polan, Vavřička, Štěrba
2/ Výbor schválil za nové členy MO p. Kotlíka Pavla- Štěchovice č.p.44, p. Bláhu
Pavla-Rabí č.p. 149, a p. Koutenského Jana-Žichovice č.p. 34.
3/ Jarní závody a Zlatá udice byly stanoveny na sobotu 11.5.2019. Ceny na závody
budou zakoupeny v hodnotě 10000,-Kč – 13000,- Kč.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
6. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Kácha.

Zapsala : Anna Kratochvílová.