ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2.9.2014

04.09.2014 05:49

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2.9.2014
Přítomni: Kácha, Novák, Štěrba, Balíček, Tesař, Šimice, Kalčík, Jedlička, Kratochvílová. DK: Hanzlík
1. Zahájení 2. Pošta 3. Kontrola usnesení 4. Plán výlovů 5. Připravenost nářadí na výlovy 6. Připravenost auta 7. Zpráva o stavu financí a pokladny 8. Příští schůze výboru 9. Schůzka baštýřů 10. Diskuse 11. Usnesení 12. Závěr
1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Pošta: Č. J. 21 – 23 - Fa za nájem rybníků - Vyúčtování nákladů - Usnesení o škodě (Neoprávněné vniknutí do vagónu a sila MO).
3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze nebylo splněno.
4. Plán výlovů: Nepřítomnost hospodáře – plán a data výlovů rozešle členům výboru elektronicky.
5. Připravenost nářadí na výlovy: Vše připraveno, ještě se dokoupí již schválené vaničky.
6. Připravenost auta: V měsíci září proběhne technická kontrola auta V3S. Budou zakoupeny i nové baterie.
7. Zpráva o stavu financí a pokladny: Zprávu přednesl předseda DK p. Hanzlík. Informoval, že dne 3. 6. 2014 byla provedena kontrola pokladny MO u p. Šimiceho. A dne 26. 8. 2014 byla provedena kontrola účetnictví MO u p. Mgr. Štěrby. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nesrovnalosti. Vše v pořádku. Viz. příloha č. 1.
8. Příští schůze výboru: Schůze výboru ze 7. 10. 2014 se přesouvá na sobotu 30. 9. 2014 Konat se bude na sádkách MO od 18.00 hod.
9. Schůzka baštýřů: V sobotu 20. 9. 2014 se bude na rybníku Rekreačním konat schůzka baštýřů. Začátek od 9. 00. hod. Členové výboru se dostaví v 8. 00. hod.
10. Diskuse: P. Štěrba – návrh darovat 2 ks kapra jako cenu na volejbalový turnaj. P. Novák – byl na MÚ Horažďovice – odbor životního prostředí u p. Vaškové (pasport na rybník).
11. Usnesení: 1/ Výbor schvaluje zakoupení 2 ks baterií na auto V3S. 2/ Výbor schválil 2 ks kapra jako cenu na volejbalový turnaj. 3/ Výbor odsouhlasil schůzku baštýřů. Bude se konat 20. 9. 2014 od 9.00 na rybníku Rekreačním. Členové výboru sraz v 8.00. Budou zde baštýřům vyplaceny zálohy. 4/ Výbor bere na vědomí zprávu DK a přípravu techniky na výlovy. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
12. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha. Zapsala: Anna Kratochvílová.