ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 5. 2017

02.07.2017 21:11

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 5. 2017

Přítomni: Kácha, Novák, Vavřička, Balíček, Senft, Kalčík, Šimice, Štěrba, Jedlička

DK – Hanzlík

Program: 1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Pošta

4. Jarní osazení

5. Stav krmení

6. Kroužek mladých rybářů

7. Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr

 

1. Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Usnesení splněno, nesplněn bod brigáda – neuskutečněna z důvodu nepříznivého počasí.

3. Pošta: č. j. 8 -9 – oznámení o změnách úrokových sazeb, žádost o náhradu škody.

4. Jarní osazení: Zakoupen K1 – Sádky 700 ks, Komušín – 800 ks, H. Balatý – 1000 ks, Neprochovy – 2500 ks. Rekreační, Biologický nasazen, z výlovů nasazeny Rabí a Mokrá,

Revír nasazen plně – 1300 kg kapra. Hospodář p. Senft slíbil vypracovat podrobnější zprávu o zarybnění v elektronické podobě.

5. Stav krmení: Obilí rozvezeno, připraven šrot, ale dosud nerozvezen z důvodu opravy auta.

Voda – dobrý stav, rybník Žebrák zastaven, ale málo natéká.

6. Kroužek mladých rybářů: Informoval p. Jedlička. Kroužek navštěvuje 9 členů, proběhne soutěž v termínu 27. 5.

7. Diskuse: P. Balíček informoval o nutné opravě auta.

8. Usnesení:

1/ Výbor schvaluje provedení opravy a přestavby auta v ceně kolem 10000,- Kč.

2/ P. Vavřička zajistí rozvezení šrotu na chovné rybníky.

3/ výbor schvaluje brigádu na rybníku Horním Balatém. Vedoucí p. Sieber. Termín bude určen po domluvě.

4/ Výbor schvaluje konání rybářských závodů na rybníku Rekreačním dne 27. 5. Sraz pořadatelů v 5,30 h.

P. Novák obešle členy rybářské stráže, kteří budou rozhodčí soutěže. Občerstvení zajistí p. Kratochvílová. Příprava závodů bude v pátek 26. 5. V 16 hodin.

5/ Příští schůze bude na sádkách 6. 6.

 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Zapsal: Mgr. Josef Štěrba