ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 4. 2013

03.04.2013 16:39

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 4. 2013

 

Přítomni: Kácha, Hobl, Černý, Balíček, Štěrba, Augustín, Novák, Kratochvílová DK: Maršálek, Procházka

 

1. Zahájení

2. Pošta

3. Kontrola usnesení

4. Příprava členské schůze

5. Zarybnění revíru a chovných rybníků

6. Usnesení

7. Závěr

 

 

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 9 – 13 - 2x vyúčtování a platební kalendář ČEZ - dodatky nájemních smluv - pozemkový fond- změna čísla účtu - žádost MěÚ Horažďovice o obnovení nájemních smluv na rybníky Komušín , Horní a Dolní Balatý.

3. Kontrola usnesení: Splněny všechny body.

4. Předseda MO předložil návrh volební komise. Návrh byl přijat, a nikdo nechtěl nic doplnit.

5. Předseda MO předložil návrh na zarybnění revíru a chovných rybníků. Po odsouhlasení z minulé schůze byla zakoupena násada K 1 cca 800 kg.

6. Usnesení: 1. Výbor odsouhlasil návrh volební komise, předložený předsedou MO p. Káchou. 2. Byl schválen plán zarybnění chovných rybníků a revíru také předložený předsedou MO p. Káchou. 3. P. Černý oznámil výboru, že nebude dne 12. 4. 2013 přítomen na Členské schůzi, ani na následné schůzi výboru dne 16. 4. 2013. 4. V sobotu 6. 4. 2013 platí výlov rybníku Mokrá a sádkyč.4. V sobotu 13. 4. 2013 pak bude výlov rybníku Neprachovy. 5. Příští schůze výboru se koná v úterý 16. 4. 2013 na sádkách MO.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

7. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

 

Zapsala Anna Kratochvílová