ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 12. 2014

31.12.2014 16:08

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 12. 2014
Přítomni: Kácha, Šimice, Novák, Štěrba, Tesař, Balíček, Jedlička, Kratochvílová DK: Hanzlík
1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Pošta 4. Prodej ryb 5. Inventarizace 6. Plán výdeje povolenek a známek 7. Hodnocení členů výboru MO 8. Diskuse 9. Usnesení 10. Závěr
1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze bylo splněno ve všech bodech.(U bodu č. 1. je potřeba ještě stanovit, kdo vápno zakoupí a postará se o vyvápnění rybníků).
3. Pošta: Č. J. 27 – 29 Byla poslána žádost na MÚ v Horažďovicích, ohledně ořezání větví na ryb. Mokrá. Pojistné na auto V3S Kárné řízení proti p. Šimicemu.
4. Prodej ryb: Uskuteční se na sádkách MO v pondělí 22. 12. 2014 od 8.30 hod. – 17.00 hod. a v úterý 23. 12. 2014 od 8.30 hod – 12.00 hod. Prodeje ryb se zúčastní: Kácha, Šimice, Balíček, Štěrba, Kratochvílová, Kratochvíl, Polan, Sieber K., Sieber L., Malý. V úterý nahradí p. Šimiceho p. Novák. Sraz všech zúčastněných je vždy v 7.00 hodin. Cena ryb: Kapr, Amur – 60,- Kč/1kg, Tolstolobik- 35,-Kč/1kg.
5. Inventarizace: Je stanovena na 3. 1. 2015 v 13.30 hod, sraz u vagónu MO. Proběhne za přítomnosti členů DK. Za výbor se dostaví – p. Štěrba, p. Kácha, p. Balíček a skladník p. Petřík.
6. Plán výdeje povolenek a známek: Uskuteční se v Restauraci u Hlaváčků vždy v sobotu.
- 3. 1. 2015 od 9.00 hod – 12.00 hod. - 17. 1. 2015 od 9.00 hod. – 12.00 hod. - 7. 2. 2015 od 9.00 hod. – 12.00 hod. - 28. 2. 2015 od 9.00 hod. – 12.00 hod. Sraz zúčastněných vždy v 8.30 hod. 28. 2. 2015 po prodeji povolenek od 12.00 hod. do 14.00 hod. se uskuteční školení nových členů MO.
7. Hodnocení členů výboru: Předseda MO p. Kácha přečetl navržené odměny členům výboru.
8. Diskuse: P. Tesař – nedostal od p. Tauchena e-mail pro přístup na Lipana. P. Novák- podal dotaz jak to vypadá s výřezem stromů pod sádkami. P. Novák informoval výbor o práci rybářské stráže. Z 12 členů odevzdali soupis provedených kontrol pouze 4 členové. P. Kácha, p. Novák, P. Metlička, p. Doležal. P. Jedlička informoval výbor o počtu mladých rybářů. (12 členů).
9. Usnesení: 1/Výbor stanovil prodej ryb: Uskuteční se na sádkách MO v pondělí 22. 12. 2014 od 8.30 hod. – 17.00 hod. a v úterý 23. 12. 2014 od 8.30 hod – 12.00 hod. Prodeje ryb se zúčastní: Kácha, Šimice, Balíček, Štěrba, Kratochvílová, Kratochvíl, p.Polan, Sieber K., Sieber L., Malý. V úterý nahradí p. Šimiceho p. Novák. Sraz všech zúčastněných je vždy v 7.00 hodin. Cena ryb byla stanovena takto: Kapr, Amur – 60,- Kč/1kg, Tolstolobik- 35,-Kč/1kg. 2/Výbor stanovil datum inventarizace na 3. 1. 2015 v 13.30 hod, sraz u vagónu MO. Proběhne za přítomnosti členů DK. Za výbor se dostaví – p. Štěrba, p. Kácha, p. Balíček a skladník p. Petřík. 3/ Výbor stanovil data výdeje povolenek a známek. Prodej se uskuteční v Restauraci u Hlaváčků - 3. 1. 2015 od 9.00 hod – 12.00 hod. - 17. 1. 2015 od 9.00 hod. – 12.00 hod. - 7. 2. 2015 od 9.00 hod. – 12.00 hod. - 28. 2. 2015 od 9.00 hod. – 12.00 hod. Sraz zúčastněných vždy v 8.30 hod. 28. 2. 2015 po prodeji povolenek od 12.00 hod. do 14.00 hod. se uskuteční školení nových členů MO. 4/ Výbor jednohlasně schvaluje navržené odměny členům výboru. 5/ Podle stanovených zásad nesplnilo povinnost rybářské stráže o počtu provedených kontrol 8 členů, a tímto nemají nárok na povolenku zdarma. 6/ Výbor se usnesl, kdo neodevzdá do konce roku povolenku z Rekreačního rybníku, bude mít následující VIP povolenku o 300,-Kč dražší.
7/ Výbor schvaluje 21. 12. 2014 prodej ryb v obci Neprachovi. Prodej se uskuteční od 14.00 hod – 16.00 hod. Cena ryb: Amur, Kapr – 65,-Kč/1kg. 8/ Výbor schvaluje koupi elektrického oživovače autobaterií. Zařídí p. Balíček. 9/ Na základě usnesení výboru se na sádkách odvolává baštýř p. Malý, a zároveň výbor rozhodl pověřit baštýřem p. L. Kratochvíla. 10/Příští schůze výboru se koná 6. 1. 2015 od 18.00 hod. v Restauraci u Hlaváčků.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
10. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.
Zapsala: Anna Kratochvílová.