ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2.10.2018

03.10.2018 20:59

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2.10.2018

 

Přítomni: Vavřička, Kalčík, Balíček, Šimice, Kratochvílová, Jedlička, Senft,
        DK: Hanzlík

 

 

 

 1. Zahájení
 2. Pošta
 3. Kontrola usnesení
 4. Zpráva o kontrole pokladny a účetnictví
 5. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád
 6. Návrh na svazová vyznamenání
 7. Plán výlovů, osazení revíru
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

 

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil místopředseda MO p. Vavřička.
 2. Pošta: Č.J. 5. – 11.
 3. Kontrola usnesení:  Stále trvá bod č. 2.  z minulého usnesení.
 4. Zpráva o kontrole pokladny a úřetnictví: Zprávu předal p. Hanzlík.
  Účty souhlasí s evidencí, pokladna vedena správně.Kontrola účetnictví byla provedena při předání agendy ke dni 16.5.2018, a rovněž zde nebylo zjištěno žádných závad. Viz. Příloha č. 1.
 5. Zpráva o plnění plánu oprav a brigád: Stále trvá oprava rybníku Malá Prácheň,

je objednán nový požerák, který by měl dorazit do 10 dnů. Stále se jedná, v jakém rozsahu budou opravy pokračovat.

 1. Návrh na svazová vyznamenání – poslal p. Tesař.
  Dalibor Jedlička – stříbrný
  Anna Kratochvílová – stříbrný
  Václav Senft ml. - stříbrný
  Václav Senft st. - za dlouholeté členství
  Milan Kalčík- stříbrný
  Petr Hanzlík – stříbrný
  Josef Převrátil – stříbrný
  Bedřich Pícka – bronzový
  Pavel Metlička – bronzový
  Ladislav Sieber – stříbrný
  Pavel Mareš – stříbrný
  František Šefl – za dlouholeté členství

Josef Vavřička – za významnou pomoc MO
Miroslav Boukal – stříbrný

 1. Plán výlovů, osazení revítu: Návrh na podzimní výlovy.
   Neděle 14.10.2018
   1/ Rybník V. Prácheň – od 7.oo hodin. Lovce svolá předseda MO.
   2/ Rybník Rabí
   3/ Rybník Dolní Balatý
   Sobota 10.11.2018
  Rybník Rekreační  - od 7.00. hodin. Lovce svolá p. Šimice.
 2. Diskuse: P. Vavřička – Na jaro je domluven dovoz dvou aut škváry.
 3. Usnesení: 1/ Výbor odsouhlasil návrh na svazová vyznamenání , budou udělena:
  Dalibor Jedlička – stříbrný
  Anna Kratochvílová – stříbrný
  Václav Senft ml. - stříbrný
  Václav Senft st. - za dlouholeté členství
  Milan Kalčík- stříbrný
  Petr Hanzlík – stříbrný
  Josef Převrátil – stříbrný
  Bedřich Pícka – bronzový
  Pavel Metlička – bronzový
  Ladislav Sieber – stříbrný
  Pavel Mareš – stříbrný
  František Šefl – za dlouholeté členství

                 2./ Výbor odsouhlasi datum podzimních výlovů a osazení revíru.
 Neděle 14.10.2018
 1/ Rybník V. Prácheň – od 7.oo hodin. Lovce svolá předseda MO.
 2/ Rybník Rabí
 3/ Rybník Dolní Balatý
 Sobota 10.11.2018
Rybník Rekreační  - od 7.00. hodin. Lovce svolá p. Šimice.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Příští schůze výboru MO se koná v Restauraci u Hlaváčků dne 6.11.2018 od 18.00 hodin.

 1. Závěr: Schůzi zakončil p. Vavřička.
   
   Zapsala Anna Kratochvílová.