ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 1. 2013

03.01.2013 20:22

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2. 1. 2013

 

1. Zahájení

2. Pošta

3. Kontrola usnesení

4. Hodnocení vývěsní skříňky

5. Příprava nových členů, výročí členů MO

6. Příprava plánu oprav a baštýřů

7. Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr

1. Zahájení: Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 52 – 57 - došlé povolenky - pojistné 3540,- Kč - faktura za násadu lína – z Volenic Č.J. 1. 2013 – Krajská veterinární zpráva – dopis o provedených kontrolách.

3. Kontrola usnesení: Vše splněno, z minulého usnesení trvá bod č. 4 a 5.

4. Hodnocení vývěsní skříňky: Člen DK p. Procházka kritizoval obměnu informací ve vývěsní skřínce.

5. Příprava nových členů, výročí členů MO: P. Tesař informoval výbor, že je vše naplánované a připravené.

6. Příprava plánu oprav a baštýřů: Trochu prosakuje hráz rybníku Neprachovy, ale zatím se neví, zda to není jen průsak pramene. Zjistí se, až po zimě. Svatá Anna – bude se po domluvě podávat žádost na povolení úprav. P. Kácha připravil návrh nové smlouvy na pronájem rybníka Rábí. P. Hobl podal návrh, udělat znova prořezávku na rybníku Rekreačním.

7. Diskuse: P. Novák se tázal, zda ten kdo bude chtít povolenku na rybník Rekreační, může ještě před zahájením chytání odpracovat na tento rybník brigádnické hodiny. Bylo mu sděleno, že ano. p. Kratochvílová seznámila výbor s diskusním příspěvkem p. Tauchena, z našich webových stránek. Reagovat na něj bude předseda MO p. Kácha – v diskusi na webových stránkách. P. Štěrba informoval výbor, že p. Valenta odevzdal povolenku na Rekreační rybník až po termínu. P. Štěrba navrhnul ještě povolenku zdarma a fond společného hospodaření p. Šimicemu. p. Muchnovi pak zdarma fond společného hospodaření. P. Hobl sdělil, že možná bude opět k pronajmutí rybník Pustý, a zda bychom o jeho

pronájem případně měli zájem. P. Procházka upozornil, že na rybníku Mokrá je na přítoku padlý strom. Měl by být odstraněn baštýřem. Bylo mu sděleno, že toto má na starosti město, a p. Novák na stav městský úřad upozorní.

8. Usnesení: 1. Výbor odsouhlasil návrh nové smlouvy na rybník Rábí. 2. Výbor schválil fond společného hospodaření p. Z. Šimicemu. 3. Prodej povolenek, který se koná v sobotu 5. 1. 2013 v Restauraci na Růžku od 9 00. hod. zajistí tito členové výboru- - p. Kácha, p. Štěrba, p. Tesař, p. Balíček, p. Hobl, a p. Kratochvílová. Prodej povolenek, který se koná v sobotu 19. 1. 2013 v Restauraci na Růžku od 9.00 hod. zajistí tito členové výboru- p. Kácha, p. Štěrba, p. Tesař, p. Hobl, p. Balíček, p.

Černý, p. Kratochvílová.

4. Výbor schválil termín výroční členské schůze. Ta se bude konat v pátek 12. 4. 2013 v KD Horažďovice a to od 18.00 hodin.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

9. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

 

 

Zapsala Anna Kratochvílová.