ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.11. 2019

11.11.2019 19:48

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 4.11.2019

 

Přítomni: Kácha, Balíček, Senft, Jedlička, Kratochvílová
DK: Hanzlík


1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva o zarybnění
5. Plán práce a oprav
6. Plán činnosti výboru
7. Hodnocení práce baštýřů
8. Zpráva o počtu mladých rybářů
9. Diskuse
10.Usnesení
11. Závěr

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.

2. Pošta: Pojistka na auto, MÚ Horažďovice , odbor výstavy.

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

4. Zpráva o zarybnění: Z výlovů bylo dosazeno do revíru 31,4q – 2474 ks kapra, 105 kg – 152 ks štiky, 130 kg – 1200 ks bílá ryba, dále pak candát, lín. Zbývajících 5,6q kapra se dosadí z výlovu 9.11.2019.
Zakoupena násada K2, vysazeno do rybníku Neprachovy.

5. Plán práce a oprav: 5.11.2019 zaměřena M. Prácheň, oprava trvá.
Během měsíce říjen a listopad se na sádkách MO provádí úpravy. Přesouvájí se bouda a buňka, neboť pozemek pod nimi patří majiteli Jatek. Na přesun byl objednán autojeřáb.

6. Plán činnosti výboru: P. Kácha předložil ke schválení plán činnosti výboru na rok 2020.

7. Hodnocení práce baštýřů: Přesouvá se na prosincovou schůzi výboru.

8. Zpráva o počtu mladých rybářů: Informoval p. Jedlička. Do kroužku chodí 14 dětí .

9. Diskuse : P. Senft – stanovit datum dolovné.
Dolovná se bude konat v sobotu 16.11. od 16.00 hodin.


Usnesení : 1/Výbor schválil předložený plán činnosti výboru na rok 2020.
2/ Dolovná je stanovena na 16. 11. 2019 od 16.00 hodin.

 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

11. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.

 

Příští schůze výboru se koná 2.12.2019 od 18.00 hodin v Restauraci u Hlaváčků.

Zapsala Anna Kratochvílová.