ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 13.6.2022

20.06.2022 19:55

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 13.6.2022


Přítomni: Muchna, Balíček, Šimice, Vavřička, Kratochvílová, Senft
DK: Havlová, Vondryska

 

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Mimořádná členská schůze
5. Rybářský kroužek
6. Stav účtu a plnění rozpočtu
7. Kontrola kroniky
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr


1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil předseda MO p. Muchna.

2. Pošta: Č.J 7 – 10 - Fa za obilí, fa daň z nemovitosti, fa nájem město HD, oznámení o náhradě za škody způsobené vydrou.

3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno.

4. Mimořádná Členská schůze: Byl stanoven datum mimořádné Členské schůze, kvůli novým okolnostem ohledně prodeje sádek. Schůze se koná dne 17.6. 2022 na hotelu Prácheň od 18.00 hodin v kavárně hotelu.

5. Rybářský kroužek: Rybářský kroužek navštěvuje 5 dětí.


6. Stav účtu a plnění rozpočtu: Výbor s aktualním stavem obeznámila p. Anna Kratochvílová. Stav účtu ke dni 13.6.2022 činí 606374,59 Kč.

7. Kontrola kroniky: Byla provedena kontrola kroniky. Je řádně dopisována.

8. Diskuse: P. Vavřička měl dotaz na rybník H. Balatý, ohledně krmení a údržby.


9. Usnesení: 

 

1/ Výbor stanovil a odsouhlasil datum mimořádné Členské schůze na 17.6.2022, od 18.00 hodin v hotelu Prácheň.


2/ Výbor schválil za nového člena MO p. Khomynets Mykhailo, Ševčíkova 34, Horažďovice.


3/ Výbor bere na vědomí zprávu ekonoma o stavu účtu a plnění rozpočtu.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

10. Závěr: Schůzi zakončil p. Muchna.

Zapsala Anna Kratochvílová