ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 13.1.2020

04.02.2020 20:44

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 13.1.2020 

Přítomni: Kácha, Balíček, Jedlička, Kalčík, Vavřička, Senft DK: Hanzlík 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Členská schůze 

4. Hodnocení vývěsní skříňky

5. Příprava školení nových členů MO 

6. Diskuse 

7. Usnesení 

8. Závěr

 

1. Schůzi výboru zahájil p. Kácha. 

 

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech. 

 

3. Členská schůze: Návrh na datum konání členské schůze navrhnul p. Kácha. Čl. Schůze by se měla konat v pátek 20.3.2020 od 18.00 v KD Horažďovice. 

 

4. Hodnocení vývěsní skříňky: Skříňka je opravena, a vždy vyvěšeny aktuální informace, tak že splňuje bezvadně svůj účel. 

 

5. Příprava školení nových členů MO :Školení nových členů je připraveno na 22.2.2020, po prodeji povolenek od 12.00 hod. v Restauraci u Hlaváčků. 

 

6. Diskuse: P.Hanzlík oznámil, že ke dni Členské schůze pokládají funkci v DK všichni její členové včetně předsedy. 

 

7. Usnesení: 

1/ Výbor stanovil datum Členské schůze na pátek 20.3.2020 od 18.00 hodin v KD Horažďovice. 

2/ Výbor bere na vědomí zprávu o položení funkce všech členů DK včetně předsedy DK. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

 

8. Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha. Zápis dle dodaných bodů zapsala Anna Kratochvílová.