ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 12.6.

15.06.2018 20:50

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 12.6.

 

 

Přítomni: Balíček, Vavřička, Kratochvílová, Šimice,
        DK: Hanzlík

 

 

Pro malou účast se projednal pouze IV. Horažďovický pohár.

Datum byl stanoven na 15.9.2018.

 

Náhradní schůze výboru se koná 18.6. 2018 od 18.00 na vagonu MO.
 

Schůze je neusnášení schopná.

 

                                                                  Zapsala Anna Kratochvílová