ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 12. 2015

13.12.2015 20:48

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 12. 2015

 

Přítomni: Kácha, Novák, Senft, Vavřička, Šimice, Tesař, Kratochvílová, Štěrba, Jedlička
          DK: Hanzlík

 

1. Zahájení
2. Pošta
3. Kontrola usnesení
4. Výdej a prodej ryb
5. Zpráva o zarybnění revíru
6. Hodnocení výlovů
7. Hodnocení baštýřů
8. Zpráva o počtu mladých rybářů
9. Inventarizace
10. Plán výdeje povolenek
11. Hodnocení členů výboru MO
12. Diskuze  
13. Usnesení
14. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 33 – 44

     3. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno, trvá bod č. 2 z říjnové schůze výboru. 

4. Výdej a prodej ryb: Uskuteční se v úterý 22. 12. 2015 na Sádkách MO od 8.00 do 17.00 hod. Prodeje a výdeje se zúčastní tito členové – p. Kratochvíl, p. Kratochvílová, p. Kácha, p. Štěrba, p.Šimice, p. Jedlička, p. Polan, p. Vavřička. Cena ryb byla stanovena na 60,-Kč /kg.

5. Zpráva o zarybnění revíru: Zprávu přednesl hospodář MO p. Senft. Zarybnění revíru bylo splněno, nasazeno bylo 37,5q kapra, dále pak štika a bílá ryba. Celou zprávu o zarybnění pošle p. Senft členům výboru e-mailem.

6. Hodnocení výlovů: Ohodnotil také p. Senft - vše proběhlo bez problémů.

7. Hodnocení baštýřů: Ohodnocení bude stejné jako v loňském roce.

8. Zpráva o počtu mladých rybářů: Výbor informoval p. Jedlička. Na kroužku byl 2x přítomen. Mladí rybáři mají novou klubovnu, kroužek funguje, a má 13 členů.  

9. Inventarizace: Byl stanoven datum inventarizace na 2. 1. 2016, Ve 14. 00 hodin. Sraz na Sádkách MO. Zúčastní se: P. Štěrba, p. Kácha, p. Hanzlík, p. Petřík Václav a p. Balíček.  

10. Plán výdeje povolenek a známek: Proběhne vždy v sobotu v Restauraci u Hlaváčků, od 9.00 do 12.00 hod.
2. 1. 2016, 23. 1. 2016, 13. 2. 2016, 27. 2. 2016,
Zúčastní se: P. Kácha, p. Štěrba, p. Tesař, p. Kratochvílová, p. Vavřička, p. Šimice, p. Jedlička.
Sraz zúčastněných vždy v 8. 30. hodin. Poslední sobotu 27. 2. 2016 proběhne od 12.00 hod.
školení nových členů MO.

11. Hodnocení členů výboru MO: P. Kácha podal návrh na ohodnocení členů výboru.

12. Diskuse: P. Tesař-  Informoval výbor o počtu nachytaných ryb na sportovním rybníku Mokrá.
P. Šimice – Informoval, že dolovná se koná 5. 12. 2015 na vagóně MO u Rekreačního rybníku. Od 15.00 hodin.
P. Štěrba – informoval výbor, že jsme dostali od města Horažďovice příspěvek 5000,-Kč, který byl použit na ceny pro mládež v soutěži o Zlatou udici. 
P. Jedlička podal návrh, že spolu s p. Kratochvílovou a p. Tesařem zajistí v neděli 21. 12. 2015
převoz kádí, keserů, a vaniček, na Sádky MO, aby byly připraveny na prodej ryb.
P. Senft – požádal výbor za Klatovské rybářství, o zapůjčení přepravních beden.
P. Novák – Informoval výbor, že dostal seznam kontrol od rybářské stráže. Kontroly dodali tří členové a to – p. Metlička – 32 kontrol, p. Doležal – 36 kontrol, p. Novák – 37 kontrol. Tímto splnili povinnosti a mají nárok na povolenku zdarma. Ostatní členové rybářské stráže mají nárok pouze na brigády.
P. Novák – Při kontrole rybníka rekreačního zjistil, že natéká do rybníka málo vody. A tím podal návrh na opravu napouštěcí šachty na rybník Rekreační.

13. Usnesení: 1/Výbor schválil p. Němečka Václava, Mířinice 64, p. Konšela Petra ml, Konšela Petra st., Černice 22, za nové členy MO.
                   2/Výbor odsouhlasil prodej a výdej ryb, který se uskuteční v úterý 22. 12. 2015 na Sádkách MO od 8.00 do 17.00 hod. Prodeje a výdeje se zúčastní tito členové – p. Kratochvíl, p. Kratochvílová, p. Kácha, p. Štěrba, p.Šimice, p. Jedlička, p. Polan, p. Vavřička. Cena ryb byla stanovena na 60,-Kč /kg.
                   3/ Výbor schválil datum inventarizace na 2. 1. 2016, Ve 14. 00 hodin. Sraz na Sádkách MO. Zúčastní se: P. Štěrba, p. Kácha, p. Hanzlík, p. Petřík Václav a p. Balíček.
                    4/ Výbor odsouhlasil plán výdeje povolenek a známek
Proběhne vždy v sobotu v Restauraci u Hlaváčků, od 9.00 do 12.00 hod.
2. 1. 2016, 23. 1. 2016, 13. 2. 2016, 27. 2. 2016,
Zúčastní se: P. Kácha, p. Štěrba, p. Tesař, p. Kratochvílová, p. Vavřička, p. Šimice, p. Jedlička.
Sraz zúčastněných vždy v 8. 30. hodin. Poslední sobotu 27. 2. 2016 proběhne od 12.00 hod.
školení nových členů MO.

                   5/Výbor schválil odměny členům výboru a baštýřům.
                   6/ Výbor schválil dolovnou pro baštýře, 5. 12. 2015 na vagóně MO od 15. 00. hod.
                   7/ Výbor odsouhlasil zapůjčení přepravních beden Klatovskému rybářství.
                   8/ Výbor schválil za splněné povinnosti u rybářské stráže p. Metličkovi, p.       Novákovi, p. Doležalovi povolenku zdarma.
                   9/ Výbor bere na vědomí návrh p. Nováka na opravu napouštěcí šachty na rybníku Rekreačním.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

14. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Kácha.

 

                                                                       Zapsala: Anna Kratochvílová.