ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 11. 2016

12.11.2016 20:49

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 1. 11. 2016

Přítomni: Novák, Vavřička, Jedlička, Štěrba, Tesař, Kratochvílová, Kalčík
           DK: Hanzlík

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o zarybnění revíru
4. Hodnocení výlovů
5. Hodnocení práce baštýřů
6. Splnění brigádnických povinností a plánu oprav
7. Plán činnosti výboru MO na rok 2017
8. Zpráva o počtu mladých rybářů
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr


1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil místopředseda MO p. Vavřička.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3,4,5,7 – Z důvodu nepřítomnosti předsedy a hospodáře MO se přesouvá na prosincovou schůzi výboru.

6. Splnění brigádnických povinností: Brigádnické povinnosti splnilo 13 členů MO, a je splněno celkem 146 hodin.

8. Zpráva o počtu mladých rybářů: O stavu informoval p. Jedlička. V současné době máme 11 nových mladých rybářů.

9. Diskuse: P. Hanzlík- Opět poukázal na špatné vedení webových stránek. Jsou tam stará a neplatná data. Dále pak informoval, že chybí prkna na jezech (na přepadu u Miňovských, a za přírodovědnou stanicí).
P. Vavřička – Ptal se, zda bude možnost nákupu ryb při výlovu rybníka Rekreačního.

10. Usnesení: 1/Výbor schvaluje případný prodej ryb na výlovu rybníka Rekreačního.
                         Stanovená cena ryb – Kapr 60,-/kg, Amur 60,-kg.
                         2/ Příští schůze se koná 6.12.2016 od 18.oo hod v Restauraci u Hlaváčků.                         
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
 

11. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Vavřička.
                                                                                              Zapsala: Anna Kratochvílová.