ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎIVICE 7.2.2022

08.02.2022 19:16

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎIVICE 

Přítomni : Kácha, Balíček, Kratochvílová , Vavřička, Sent DK : Havlová 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Pošta 

4. Nový členové 

5. Členská schůze 

6. Rybářské závody a Zlatá udice 

7. Splnění rozpočtuza rok 2021a plán rozpočtu na rok 2022 

8. Zpráva DK 

9. Příprava rybářské stráže 

10. Plán osazení chovných rybníků 

11. Plán oprav a údržby 

12. Usnesení 

13. Závěr 

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha. 

2. Usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech. 

3. Pošta: Oznámení o zrušení výběrového řízení na rybník Pustý. Odbor životního prostředí – vyjádření k povolení pokácení stromů, padajících do vody na hrázi u příjezdové cesty k rybníku Rekreační. 

4. Došlé přihlášky za nové členy: 

p. Klečková Michaela, Komušín č.p. 63 

p. Hanuš Karel, Soběšice č.p. 51 

p. Smetana Jan, Starý Plzenec, č.p. 884 

p. Janda Martin, Kolinec, č.p. 113 

5. Členská schůze: Návhr na konání členské schůze- v pátek 25.3.2022, v restauraci na Práchni od 18.00 hodin. 

6. Rybářské závody a Zlatá udice : návrh na konání 7.5.2022, podrobnosti na příští schůzi výboru. 

7,8,9,10,11 se přesouvají na březnovou schůzi výboru. 

12. Usnesení: 1/Výbor schválil za nové členy p. Klečková Michaela, Komušín č.p. 63 p. Hanuš Karel, Soběšice č.p. 51 p. Smetana Jan, Starý Plzenec, č.p. 884 p. Janda Martin, Kolinec, č.p. 113 2/Výbor stanovil datum členské schůze na pátek 25.3.2022 , a bude se konat od 18.00 hodin v restautaci Prácheň. 3/ Výbor odsouhlasil Jarní závody a Zlatou udici na termín 7.5.2022 a nákup cen v hodnotě 10000,- Kč pro dospělé a 3000,- Kč pro děti. Usnesení bylo jednohlasně schváleno. 

Příští schúze výboru se koná v pondělí 7. 3.2022 v restauraci u Hlaváčků od 18.00 hodin. 

13. Závěr: Schůzi výboru zakončil p. Kácha . Zapsala Anna Kratochvílová