ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAĎOVICE 6. 12. 2016.

09.12.2016 09:08

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAĎOVICE 6. 12. 2016.

 

 

Přítomni: Kácha, Novák, Balíček, Tesař, Jedlička, Kratochvílová, Vavřička, Kalčík, Štěrba,
           DK: Hanzlík

 

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Zpráva o zarybnění
5. Plán činnosti výboru na rok 1017
6. Výdej a prodej ryb
7. Inventarizace
8. Hodnocení členů výboru
9. Plnění povinností rybářské stráže
10. Plán výdeje povolenek a známek
11. Došlé přihlášky
12. Zápis o projednání přestupku
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

 

1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Kácha.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno ve všech bodech.

3. Pošta: Č. j. 18 – 22 , informoval p. Novák

4. Zpráva o zarybnění revíru:  Zprávu předal z důvodu nepřítomnosti hospodáře p. Kalčík. Příloha č. 1.

5. Plán činnosti výboru na rok 2017:  Návrh předložil p. Kácha, a byl výborem přijat.

6. Výdej a prodej ryb: Uskuteční se ve čtvrtek 22. 12. od 8.oo hod do 17.oo hod.
                                                                    v Pátek 23. 12. od 8.oo hod do 12.oo hod.
Prodejní cena kapr, amur 60,- Kč /kg, tolstolobik 30,-Kč / kg.
Prodeje se zúčastní: p. Štěrba, p. Balíček, p. Kratochvílová, p. Kácha, p. Jedlička, p. Vavřička, p. Polan, p. Sieber L. p. Šimice.
Sraz všech zúčastněných 6.30 hod.

7. Inventarizace: Byla stanovena na sobotu 7. 1. 2017, ve 14 hodin. Sraz u vagónu MO.
Zúčastní se p. Hanzlík, p. Štěrba, p. Kácha, p. Balíček.

8. Hodnocení členů výboru: Návrh na ohodnocení členů výboru podal a přečetl p. Kácha.

9. Plnění povinnosti rybářské stráže: P. Novák informoval výbor, že povinnosti rybářské stráže splnili p. Doležal, p. Novák, a p. Metlička.

10. Výdej známek a povolenek:
Vždy od 9.oo.hodin v Restauraci u Hlaváčků.
leden – 7. 1. 2017, 28. 1.201,
únor – 11. 2. 2017, 25. 2. 2017

Sraz zúčastněných v 8. 30 hod.
25. 2. 2017 proběhne od 12.oo hod. po prodeji povolenek školení nových členů MO.

11. Došlé přihlášky za nové členy: P. Vavřička předal při diskusi tři přihlášky za nové členy. P. Beňo Lubomír- Velký Bor č. p. 113, Kameník Zdeněk -Svéradice č. p. 133, Albrecht Petr- Velký Bor č.p. 42.

12. Zápis o projednání přestupku: Předseda DK p. Hanzlík seznámil výbor s projednáním přestupku p. Yury Panchenka, a předal o tomto přestupku zápis.

13. Diskuse: P. Tesař aktualizuje webové stánky MO. (Kontakty, baštýře, výbor)…
                       P. Balíček se ptal, kdy se bude konat oprava výpustě na Biologickém rybníku a kaberna
                       na Rekreačním rybníku. Dále pak informoval, že se bude renovovat vagón MO a že bude
                       potřeba menší investice. Cca 5000,- Kč.
                       P. Štěrba informoval výbor o došlém vyúčtování za zarybnění. (222000,-Kč), a že přišel    
                       od města Horažďovice žádaný příspěvek na letošní Zlatou udici 5000,-.

14. Usnesení: Výbor schvaluje:

1/ Výdej a prodej ryb:  Uskuteční se ve čtvrtek 22. 12. od 8.oo hod do 17.oo hod. a v pátek 23. 12. od    8.oo hod do 12.oo hod.
Prodejní cena kapr, amur 60,- Kč /kg, tolstolobik 30,-Kč / kg.
Prodeje se zúčastní: p. Štěrba, p. Balíček, p. Kratochvílová, p. Kácha, p. Jedlička, p. Vavřička, p. Polan, p. Sieber L. p. Šimice.
Sraz všech zúčastněných 6.30 hod.
2/Výbor schvaluje datum inventarizace. Uskuteční se v sobotu 7. 1. 2017, ve 14 hodin. Sraz u vagónu MO.
Zúčastní se p. Hanzlík, p. Štěrba, p. Kácha, p. Balíček.
3/Výbor odsouhlasil odměny členům výboru.
4/Výbor odsouhlasil třem členům rybářské stráže povolenku, čl. povinnost i a známku zdarma za splnění povinností rybářské stráže.
5/Výbor schvaluje termíny výdeje povolenek a známek:
Vždy od 9.oo.hodin v Restauraci u Hlaváčků.
leden – 7. 1. 2017, 28. 1.201,
únor – 11. 2. 2017, 25. 2. 2017

Sraz zúčastněných v 8. 30 hod.
25. 2. 2017 proběhne od 12.oo hod. po prodeji povolenek školení nových členů MO.
6/ Výbor schválil za nové členy MO . P. Beňo Lubomír- Velký Bor č. p. 113, Kameník Zdeněk -Svéradice č. p. 133, Albrecht Petr- Velký Bor č. p. 42.
7/ Výbor bere na vědomí projednání zprávy DK o přestupku p. Yury Panchenka.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Příští schůze výboru proběhne  3. 1. 2017 od 18.oo hod. v Restauraci u Hlaváčků.
Závěr: Schůzi zakončil p. Kácha.
 

                                                                        Zapsala Anna Kratochvílová.