ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ČRS HORAŽĎOVICE 31.10.2022 (LISTOPADOVÁ SCHŮZE VÝBORU)

09.11.2022 19:30

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ČRS HORAŽĎOVICE 31.10.2022
(LISTOPADOVÁ SCHŮZE VÝBORU)


Přítomni: Muchna, Balíček, Senft, Vavřička, Kratochvílová, Šimice, Jedlička
DK: Havlová, Čadek

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Zpráva o zarybnění, hodnocní výlovů
5. Plán činnosti výboru na rok 2023
6. Zpráva o stavu mladých rybářů
7. Diskese
8. Usnesení
9. Závěr


1. Schůzi výboru zahíjil předseda MO p. Marek Muchna.

2. Kontrola usnesení: Usnesení z minulé schůze splněno.

3. Pošta: Č. J. 13-14 Dodatek nájemní smlouvy na Šrobárenské rybníky, nabídka na pozemky.

4. Zpráva o zarybnění: předložil hospodář p. Václav Senft.
Kapr – splněno 3375 ks – 3700 kg
Candát – 38ks – 30 kg
Štika – 116 ks- 85 kg
Bílá ryba – 650 ks – 70 kg

Výlovy proběhly v pořádku, ryby na Horním Balatým a Rabí perfektní.

5. Plán činnosti výboru na rok 2023 předloží předseda MO na prosincové schůzi výboru.

6. Zpráva o stavu mladých rybářů: O stavu v krožku informoval výbor p. Balíček. V současnosti navštěvuje kroužek v Horažďovicích 8 dětí, a 8 dětí taktéž ve Střelských Hošticích.

7. Diskuse:

- P. Senft informoval o vysazení 1500 ks Lipana podhorního na pstuhovou vodu. Ještě, že je potřeba odvést boudu ze sádek.
- P. Kratochvílová navhla datum dolovné na 19.11.2022.
- P. Vavřička podal dotaz, jak to bude s lidmi, co si nevzali letos ryby na výlovech. Potom ještě sdělil, že na rybníce Rekreačním je spousty kachen, které vlastně požírají obilí rybám. A co se s tím bude dělat.
- P. Balíček navhnul, že je potřeba koupit alespoň dvě hasičské hadice.

 

8. Usnesení:

1/Výbor stanovil datum vyklizení a odvoz boudy ze sádek. Uskuteční se tak dne 3.11.2022 od 15.30 hodin. Zůčastní se : p. Muchna, p. Senft, p. Balíček, p. Vavřička, p. Vondryska, p. Jedlička.
2/ Výbor odsouhlasil koupi dvou kusů hasičské hadice.
3/ Výbor schválil datum dolovné na 19.11.2022 od 14.00 hodin na vagonu MO.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

 

Příští schůze výboru se koná 7.12.2022 od 18.00 hodin v hospodě u Hlaváčků.

9: Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Muchna.

Zapsala Anna Kratochvílová.