ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORO MO ČRS HORAŽĎOVICE 5. 5. 2015

18.05.2015 18:56

ZÁPIS  ZE SCHŮZE VÝBORO MO ČRS HORAŽĎOVICE      5. 5. 2015

 

Přítomni: Kácha, Novák, Senft, Vavřička, Šimice, Kalčík, Štěrba, Balíček  - výbor, Hanzlík – DK.

 

Program:

1. Kontrola usnesení

2. Pošta

3. Zpráva o jarním osazení chovných rybníků

4. Stav krmení

5.  Kroužek mladých rybářů

6. Plán údržby chovných rybníků

7. Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr

 

1. Kontrola usnesení: splněno

2. Pošta: č. j. 17 – 19/15 – faktury  (FÚ , za ryby), město Horažďovice – zamítnutí zřízení adresy na městském úřadu

3. Jarní osazení chovných rybníků: Informoval hospodář. Všechny chovné rybníky osazeny podle plánu. Na jaře do revíru vysazeno 1200 kg kapra.

4. Stav krmení: zavezeno všude podle požadavků baštýřů. Další obilí je připraveno ve skladu .

5. Kroužek mladých rybářů: Zpráva o činnosti nepředložena kvůli nepřítomnosti p. Jedličky.

6. Plán údržby chovných rybníků: Bude potřeba vyčistit odtok ze škrobárenských rybníků. Další práce podle požadavků baštýřů.

7. Diskuse:

P. Novák – kontrola nájemních smluv nemohla být provedena, neboť smlouvy nejsou uloženy v jednací místnosti.

                - závodů se z řad rybářské stráže zúčastnili  Kácha, Novák, Moučka

                - upozornil na čerpání vody z rybníka Mokrá a navrhl zjistit, zda je povoleno.

P. Vavřička – informace o vyplavení rybníčků na Sv. Anně – pravděpodobně velký úbytek pstruhů

                 - Informace o možnosti nákupu parem

P. Šimice – předal k nahlédnutí materiály k dotacím na chov ryb.

P. Balíček – návrh na změnu pravidel půjčování vagonu (viz usnesení)

P. Štěrba – upozornil na úhyn ryb na Mokré

P. Kácha – návrh na zřízení hospodářské skupiny (viz usnesení)

P. Hanzlík – informoval o projednání přestupku člena MO

 

8. Usnesení:

1/ Výbor schvaluje vytvoření hospodářské skupiny MO ve složení : Kácha, Senft, Balíček, Kalčík, Šimice.

2/ Výbor ruší půjčování vagonu nečlenům MO, pokud zapůjčení neodsouhlasí výbor MO ČRS.

Podmínky zapůjčování vagonu členům MO ČRS Horažďovice se namění.

3/ Výbor souhlasí s uznáním 10 brigádnických hodin p. Ladislavu Kratochvílovi.

4/ Výbor bere na vědomí zprávu o projednání přestupku člena MO a způsob jeho potrestání.

 

Navržené usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

9. Závěr: Schůzi ukončil předseda MO p. Kácha.

                                                                                             Zapsal: Mgr. Josef Štěrba