ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 25.3.2014

05.04.2014 10:49

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 25.3.2014

 

Přítomni: Kácha, Štěrba, Senft, Balíček, Šimice, Kratochvílová,
    DK: Hanzlík

 

1. Zahájení
2. Oprava automobilu V3S
3. Nákup násady
4. Výlov rybníku Neprachovy - změna
5. Usnesení
6. Závěr

 

1. Zahájení: Mimořádnou schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Oprava automobilu: Při výlovu rybníku Mokrá došlo k poškození motoru u auta V3S. P.Kácha a p. Balíček předložili několik typů na koupi starších motorů v ceně cca 15000,-Kč.

3. Nákup násady: Hospodář MO p. Senft informoval výbor o zakoupení jarní násady.

4. Výlov rybníku Neprachovy: Z technických důvodů se odkládá o týden později na sobotu
5. 4. 2014 od 7.oo. hod. Ještě ten den pak bude od 10.oo hod. výlov sádky č. 5.
5. Usnesení:
      1/ Výbor schválil koupi motoru v hodnotě 15 000,-Kč a následnou opravu auta V3S.
       Vše zařídí p. Balíček.
      2/Výbor schvaluje nákup násady 4000 ks. Z toho 500 ks Amur(2,-Kč za kus).
        Zbývající část nákupu násady proběhne až po výlovu.
      3. Výbor schválil nový termín výlovu rybníku Neprachovy a to na 5.4.2014.
        Zároveň schválil na ten den výlov sádky č. 5.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
6. Závěr: Mimořádnou schůzi výboru zakončil p. Kácha.

                                      Zapsala Anna Kratochvílová.