ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 14. 3. 2013

15.03.2013 14:08

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 14. 3. 2013

 

Přítomni: Kácha, Hobl, Novák, Černý, Štěrba, Jedlička, Kratochvílová DK: Procházka

Program:

1. Zahájení

2. Pošta

3. Změna jarních výlovů

4. Žádost na pronájem rybníku

5. Zánik rybářské stráže

6. Návrh složení komisí

7. Přesunutí rybářských závodů a Zlaté udice

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

1. Schůzi zahájil předseda MO p. Kácha.

2. Pošta: Č. J. 9. – Dohody nových nájemních smluv na městské rybníky.

3. Změny jarních výlovů: Z důvodu odmítnutí prodeje ryb, nebude výlov rybníku Břežany 23. 3. 2013. Z důvodu mrazivého počasí se nekoná výlov dne 16. 3. 2013. Na termín 23. 3. 2013 se přesouvá výlov sádkyč.4. a rybníku Neprachovy. Termín výlovu rybníku Mokrá 30. 3. 2013 zůstává nezměněn.

4. Žádost na pronájem rybníku: P. Kácha podal na OÚ v Chanovicích žádost na pronájem rybníku Vicín.

5. Zánik rybářské stráže: Městský úřad v Horažďovicích dal naší MO na vědomí, zánik rybářské stráže - p. Petr Soukup, Karla Němce 985, Horažďovice.

6. Návrh složení komisí: P. Kácha předložil návrh složení komisí a to takto: - návrhová komise – p. Kácha, p. Hobl, p. Štěrba - mandátová komise - p. Tesař, p. Jedlička, p. Hokr - volební komise – p. Šimice, p. Polan, p. Vavřička

7. Přesunutí rybářských závodů a Zlaté udice: Z důvodu opravy mostu v Horažďovicích se ruší v květnu rybářské závody a Zlatá udice. Tyto akce se přesouvají na měsíc červen. Přesný datum bude ještě upřesněn.

8. Diskuse: P. Novák navrhuje - požádat Členskou schůzi o povolení výlovu rybníku Rekreační. p. Jedlička informoval výbor o stavu rozvozu obilí a práci ve skladu. Je napytlováno 40 pytlů obilí a 10 pytlů šrotu.

9. Usnesení: 1. Výbor souhlasí s přesunem rybářských závodů a Zlaté udice. 2. Výbor stanovil datum příští schůze výboru, na 2. 4. 2013 na sádkách MO. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

10. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

 

 

Zapsala Anna Kratochvílová.