ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE 17.6.2022

20.06.2022 19:57

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS
HORAŽĎOVICE 17.6.2022

Program: Prodej sádek
Presenční listina připojena.


1. Zahájení

2. Volba mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Prodej sádek
5. Usnesení
6. Závěr


1. Členskou schůzi zahájil předseda MO p. Marek Muchna.

2. Byla zvolena mandátová komise ve složení p. A. Kratochvílová, p. K. Polan , p. K. Sieber. Pro hlasovalo 16 členů, proti 0 člčnů, zdrželo e 0 členů.

3. Zprávu mandátové komise přednesla p. Anna Kratochvílová , informovala o počtu zůčastněných. Zůčastnilo se 16 členů MO ČRS Horažďovice. Schůze je usnášení schopná.

4. Prodej sádek – hospodář MO p. Ing. Václav Senft informoval o nových skutečnostech z jednání ze zastupiteli města Horažďovice. Poté dal hlasovat o prodeji sádek.
Pro prodej sádek hlasovalo 16 členů, proti 0 členů, zdrželo se hlasování 0 členů.


5. Usnesení: Členská schůze schválila dle stanovených podmínek obou stran prodej sádek městu  HD.
Pro hlasovalo 16 členů, proti 0 členů, zdrželo se hlasování 0 členů.

6. Závěr: Členskou schůzi zakončil předseda MO p. Marek Muchna.

Zapsala : Anna Kratochvílová