USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS HORAŽĎOVICE ZE DNE 26.3.

12.04.2010 19:57

Členská schůze schvaluje:

 

1/ zprávu o činnosti MO v roce 2009

2/ plnění rozpočtu za rok 2009

3/ rozpočet na rok 2010

4/ zprávu hospodáře

 

5/ uspořádání závodů ve sportovním rybolovu pro členy MO na Rekreačním rybník dne                  15. 5. 2010 a nákup cen v hodnotě 10000,- Kč

6/ členské povinnosti

7/ složení nového výboru a dozorčí komise MO ČRS. Zvoleni byli: Ladislav Augustín, Petr Balíček, Ladislav Černý, Jaroslav Hobl, Dalibor Jedlička,  Ing. Rudolf Kácha, Pavel Moučka, Mgr. Josef Štěrba, Jan Tesař – výbor MO, Radek Hokr, Karel Sieber, Vladimír Procházka – dozorčí komise MO

 

Členská schůze bere na vědomí:

 

1/ zprávu dozorčí komise

2/ udělení svazových vyznamenání   - zlatý odznak  - Jaroslav Hobl, František Šefl

 

-         stříbrný odznak – Ladislav Augustín

-         bronzový odznak – Ladislav Černý, Pavel Moučka, Josef Štěrba, Dalibor Jedlička, Jan Tesař, Karel Polan

-         významná pomoc – Zbyněk Šimice

-         diplom – Rudolf Kácha, Karel Sieber, Václav Petřík, Jan Malý, Josef Vavřička, Zdeněk Pešek

 

 

Členská schůze navrhuje za delegáta na konferenci Územního svazu Plzeň p. Ladislava Augustína  .

 

 

Členská schůze ukládá výboru MO:

 

1/ splnění plánu výroby násad pro osazení revíru

2/ vytvořit potřebné finanční prostředky pro chod MO

3/ pravidelně aktualizovat vývěsní skříňky

4/ spolupracovat s příslušnými orgány a organizacemi v péči o ŽP

5/ pravidelně sledovat a vyhodnocovat kvalitu vod na revírech a chovných zařízeních MO

 

 

Členské povinnosti na rok 2010:

 

1/ V roce 2010 zaplatí všichni dospělí členové, kteří si zakoupí povolenku, současně poplatek ve výši 500,- Kč do fondu společného hospodaření. Pokud   členové odpracují během roku 2010 10 brigádnických  hodin, bude jim poplatek vrácen.

 

2/Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a členové, kteří dosáhnou věku 70 let a jsou členy MO ČRS Horažďovice více než 10 let /platí od roku 2011/.

 

3/ termíny brigád budou s předstihem vyvěšeny v informační skříňce i s údaji o vedoucím brigády, kontaktem, místem konání brigády a potřebným vybavením. Brigádníci se dostaví na určené místo a s potřebným vybavením vždy v 7 hodin, pokud nebude stanoveno jinak .

 

4/ každý člen MO, který bude žádat o výdej povolenky, zaplatí příspěvek na krmení ve výši 50,- Kč