SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2.1.2018

03.01.2018 18:30

SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 2.1.2018

 

 

Přítomni: Vavřička, Štěrba, Tesař, Kalčík, Kratochvílová
        DK: Hanzlík

 

 

1.Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pošta
4. Hodnocení vývěsní skříňky
5. Příprava školení nových členů
6. Příprava plánu oprav a baštýřů
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

 

 1. Zahájení: Schůzi výboru zahájil p. Vavřička.
 2. Kontrola usnesení : Usnesení z minulé schůze splněno až na bod č.5.
 3. Pošta : Nepřítomnost jednatele.
 4. Hodnocení vývěsní skříňky: Skríňka je pravidelně aktualizovaná. Je potřeba pouze mylých oprav.
 5. Příprava školení nových členů: Vše připraveno, pouze termín se přesouvá z 24.2.2018 na 3.3.2018.
 6. Příprava plánu oprav a baštýřů: Přesouvá se na příští schůzi výboru – nepřítomnost hospodáře.
 7. Diskuse: Musí se urychleně stanovit datum členské schůze.
 8. Usnesení: 1/ Výbor navrhuje na pátek 5.1.2018 ve 12.oo hodin převoz ryb ze
   sádek na rybník Mokrá. P. Kalčík obstará káru s káděmi.
   2/ Výbor navrhuje změnu termínu posledního prodeje povolenek a
   známek, a školeního nových členů MO. Nový termín je 3.3.2018.
   

Z důvodu malé účasti členů výboru není schůze usnášeníschopná.

 

       9.Závěz: Schůzi zakončil p. Vavřička.

 

Příští schůze výboru se koná 6.2.2018 od 18.oo hod v Restauraci u Hlaváčků.

 

                                                        Zapsala Anna Kratochvílová.