PLÁN PRACÍ 2012

27.02.2012 08:31

PLÁN PRACÍ 2012

Neprochovy: Dokončit úpravu povrchu dna, zakotvit kabernu
k hrázi rybníka. Vyčistit a upravit vodní a
vzdušnou část rybníka.

 Vedoucí prací – Výbor

Malá Prácheň: Dokončit opravu sběrné jímky pod výpustným
zařízením.

 Vedoucí prací – p. Hobl

Biologický: Vyčistit a posekat vzdušnou část hráze dle TBD.
Upravit vjezd do rybníka a posunout krmnou
lávku proti kaberně.

 Vedoucí prací - p. Polan

Rekreační : Vyčistit přítokovou rouru tlakovou vodou.

 Vedoucí prací – p.Blažek