Plán činnosti výboru MO ČRS v Horažďovicích na rok 2010:

02.04.2010 21:19

 

 

Plán činnosti výboru MO ČRS v Horažďovicích na rok 2010:

 

Leden: 4.1.

Hodnocení vývěsní skříňky                                         Dozorčí komise

Příprava školení nových členů,výročí členů MO        Zástupce pro evidenci

Příprava plánu oprav a údržby a baštýřů.                    Hospodář , Předseda

 

Únor: 1.2.

Splnění rozpočtu 2009,projednání rozpočtu 2010        Ekonom

Plán práce oprav a údržby                                             Hospodář

Zpráva dozorčí komise                                                  Dozorčí komise

Rybářská stráž příprava                                                 Jednatel

 

Březen: 1.3.

Stav členské základny                                                  Evidence členů

Počet nových členů po školení                                    Evidence členů

Připravenost skladu (obilí,technika)                            Hospodář

Brigády a práce na Duben                                           Hospodář

Příprava členské schůze                                              Předseda, Jednatel

 

Duben: 12.4.

Zpráva kroužku mladých rybářů zajištění

Soutěže

Kontrola nájemních smluv                                         Jednatel

Hodnocení členské schůze                                          Předseda

Brigáda na Květen                                                       Hospodář

 

Květen: 3.5.

Jarní osazení chovných rybníků a revíru                     Hospodář

Stav vody a krmení na chovných rybníkách               Hospodář

Kroužek mladých rybářů- informace

Plán práce,brigád na Červen                                       Hospodář

 

Červen: 7.6.

Kontrola kroniky MO                                                Kronikář

Stav účtu plnění rozpočtu                                          Ekonom

Plnění brig.povinností                                               Evidence

Průběžné plnění oprav a údržby                               Dozorčí komise,Hospodář

 

Červenec – Srpen: Jednatel-pošta,předseda,hospodář,místopředseda,člen DK.

Při neodkladných záležitostech,svolává schůzi předseda a určí datum schůze.

 

 

Září: 6.9.

Plán výlovů,osazení revíru,výlov pstruha.                            Hospodář

Připravenost nářadí pro výlovy.                                            Hospodář,Sklad

Připravenost auto parku.                                                        Doprava

Zpráva o stavu financí a pokladny.                                        Dozorčí komise

 

 

Říjen:4.10.

Návrh na svazová vyznamenání                                            Evidence,výbor

Zpráva o počtu mladých rybářů.                                          

Zpráva o plnění plánu oprav a brig. Povinností.                    Hospodář,Evidence

 

Listopad: 1.11.

Zpráva o zarybnění revíru.                                                    Hospodář

Hodnocení výlovů.                                                                DK,Předseda

Hodnocení práce baštýřů.                                                      DK,Předseda

Splnění brig.povinností a plánu oprav.                                  DK,Evidence

Plán činnosti výboru na rok 2011                                          Předseda

 

Prosinec: 6.12.

Výdej a prodej ryb                                                   Předseda,Jednatel,Ekonom

Inventarizace                                                                        DK,Předseda,Ekonom

Hodnocení členů výboru MO                                      DK,Předseda

Plán výdeje povolenek a známek.                                       Výbor MO