MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE 13.8. 2012

29.08.2012 12:10

MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU MO ČRS HORAŽĎOVICE  13.8. 2012

 

Přítomni: Kácha, Hobl, Novák, Černý, Balíček, Štěrba, Augustín, Kratochvílová

                  Maršálek, Blažek – DK

Program:
           1. Zahájení
           2. Závody a posezení pro baštýře a činné členy výboru
           3. Diskuse
           4. Usnesení
           5. Závěr

 1. Zahájení: Mimořádnou schůzi výboru zahájil předseda MO p. Kácha.
 2. Závody: Předseda MO p. Kácha podal návrh na uskutečnění závodů a posezení pro baštýře a činné členy výboru MO. Návrh byl přijat a všemi členy jednohlasně odsouhlasen.
  Závody se uskuteční v sobotu 8. 9. 2012 na Rekreačním rybníce. Od 8.oo do 11.oo hod.
  Sraz bude v 7.oo hod. Zároveň bylo stanoveno a odsouhlaseno startovné ve výši
  200,-Kč. Ve startovném je zahrnuto občerstvení.
 3. Diskuse:

P. Augustín oznámil, že Výzkumný ústav naší organizaci dodá pouze 90-100q obilí.
Dále se p. Augustín tázal, jak se zaplatí brigádníci u p. Jedličky. Bylo mu sděleno, že se vystaví dohoda o provedené práci.

P. Augustín upozornil, že bychom měli požádat městský úřad, aby na rybník Mokrou nechal zavést kamení.
P. Blažek tlumočil upozornění na prodloužení nájemní smlouvy na rybník Rábí.
P. Hobl sdělil, že na rybníku Žebrák p. Šašek u odtokové roury buduje betonovou šachtu.
P. Hobl dále upozornil na výmoly u Škrobárenského a Rekreačního rybníka ( říci p. Petříkovi, aby to zasypal)
 

P. Augustín složil funkci Hospodáře MO ČRS Horažďovice. Předal výboru protokol a vše spojené s touto funkcí. A to ke dni 13. 8. 2012.

Dále pak předal částku 1500,-Kč za elektřinu- vagón.
Částka bude složena na účet MO.

 1. Usnesení: Výbor bere na vědomí složení funkce hospodáře MO p. Augustína.
 2. Závěr: Schůzi zakončil předseda MO p. Kácha.

                                                        

                                                                              Zapsala Anna Kratochvílová